מדבקות

הכניסה ללא מסכה אסורה!
הכניסה ללא מסכה אסורה!
25 על 20 ס"מ
9
לסל
שימוש בכפפות חובה!
שימוש בכפפות חובה!
25 על 20 ס"מ
9
לסל
לשמור 2 מטר בין אדם לאדם
לשמור 2 מטר בין אדם לאדם
25 על 20 ס"מ
9
לסל
לשמור 2 מטר בין אדם לאדם
לשמור 2 מטר בין אדם לאדם
25 על 20 ס"מ
9
לסל
הכניסה ללא מסכה אסורה!
הכניסה ללא מסכה אסורה!
25 על 20 ס"מ
9
לסל
הכניסה ללא מסכה אסורה!
הכניסה ללא מסכה אסורה!
25 על 20 ס"מ
9
לסל
שטיפת ידיים
שטיפת ידיים
25 על 20 ס"מ
9
לסל
מצלמות 24 שעות
מצלמות 24 שעות
20 על 25 ס"מ
9
לסל
משוך
משוך
25 על 20 ס"מ
9
לסל
משוך
משוך
25 על 20 ס"מ
9
לסל
דחוף
דחוף
25 על 20 ס"מ
9
לסל
דחוף
דחוף
25 על 20 ס"מ
9
לסל
זהירות! כלב בחצר
זהירות! כלב בחצר
25 על 20 ס"מ
9
לסל
זהירות! כלב בחצר
זהירות! כלב בחצר
25 על 20 ס"מ
9
לסל
זהירות! כלב בחצר
זהירות! כלב בחצר
25 על 20 ס"מ
9
לסל
חניה פרטית
חניה פרטית
25 על 20 ס"מ
9
לסל
חניה פרטית
חניה פרטית
20 על 25 ס"מ
9
לסל
חניה שמורה
חניה שמורה
25 על 20 ס"מ
9
לסל
אסור לעשן
אסור לעשן
20 על 25 ס"מ
9
לסל
אסור לעשן
אסור לעשן
25 על 20 ס"מ
9
לסל
אסור להשתמש בטלפון סלולרי
אסור להשתמש בטלפון סלולרי
20 על 25 ס"מ
9
לסל
אסור להשתמש בטלפון סלולרי
אסור להשתמש בטלפון סלולרי
25 על 20 ס"מ
9
לסל
לא לאכול בלילה
לא לאכול בלילה
25 על 20 ס"מ
9
לסל